سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صدیقه نظرعباسی – پژوهشگر

چکیده:

انسان درزندگی اززمینه های متعددی تاثیر می پذیرد یکی از این موارد تاثیر گذار بررفتار و منش آدمی دین و اموزه های دینی است که همواره انسان ها را به برگزاری مناسک خاص دعوت می کنند مهمترین مناسک مذهبی در اسلام نماز است که از آن به عنوان ستون دین یا دشده است نماز دارای آثار فردی و اجتماعی مهمی درزندگی و تحول بشری است و مهمترین اثرآن یادخدا و اجتناب از گناهان و کاهش آسیب های اجتماعی است درواقع نماز به عنوان نیروی درونی انسان را کنترل کرده و آگاهانه موجب دوری او از گناه می شود و با تقویت همبستگی اجتماعی و درونی کردن ارزشها و هنجارهای مقبول جامعه موجب همنوایی فرد نمازگزار شده و انحرافات و اسیب های اجتماعی را درجامعهکاهش میدهد هدف مقاله حاضر بررسی آثار نماز درکاهش اسیب های اجتماعی است که برای تبیین آن ازنظریه های کنترل اجتماعی اجتماعی شدن ناقص بی سازمانی اجتماعی و بحران هویت استفاده شده است.