سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه اختیاری امیری – کارشناس ارشد مشاوره خانواده
علی خبازی کناری – کارشناس علوم تربیتی

چکیده:

انسان ها به ارامش و سلامت روانی نیاز دارند زیرا درسایه آرامش می توانند به رشد و کمال اهداف عالی و سجایای اخلاقی برسند از سوی دیگر سلامت روانی درگروجلوگیری از علل و عوامل شرایط تنش زا نهفته است انسان امروز با اگاهی و بینش به این عقیده رسیده است که بدون معنویت تنها می ماند و درگرداب تکنولوژی به فنا می رسدگرچه تاثیر و نقش ارزشهای دینی دربهداشت جسمی و روانی افراد کمتر مورد توجه قرارگرفته است اما بررسی های انجام شده دراین زمینه نشان دهنده تاثیر عمیق این ارزشها و باورها درتمامی جنبه های زندگی افراد می باشد ازجمله دربعد پیشگیری ازاضطراب و برای ارامش دائمی جسم و روان نماز نقش خارق العاده ای را ایفا می کند برخی از کارشناسان معتقدند که نماز خواندن تنها غذای روح انسان نیست بلکه جسم انسانها را نیز تقویت می کند و آ«ها را درمبارزه با مشکلات روزمره یادی میدهد نماز به آدمی نیرویی برای تحمل غم ها و مصائب و درنتیجه بهداشت روانی می بخشد و انسانرا امیدوار م یسازد و قدرت ایستادگی و مقاومت دربراب رحوادث بزرگ را به اومیدهد نماز به عنوان برجسته ترین چهره ایمان نقش بزرگی درایجاد امنیت روانی و توانایی مقابله با استرس ها درانسان ایفا می کند.