سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر غلامی – کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده:

ذات دین پدیده ای هندسی نیست که قابل لمس و رویت باشد و خود بخود بتواندبه حرکات فیزیکی دست بزند یا مستقیما امرونهی کند بلکه ترجمان اصلی دین جوامع دیندار است و جود اجتماعات که ظهور و بروز دین درآن شکل میگیرددرسیمای عمی دینمداران معنادار می شود و به وسیله اجتماعات دوام و استمرار می یابد نماز جماعت دارای برکات و آ ثار عظیم فرد اجتماعی و جهانی است نوشتارحاضر با هدف کلی نقش نماز جماعت برافزایش سرمایه اجتماعی به شیوه اسنادی تدوین شده است بررسی متون پژوهشی و تحقیقات نظری و تجربی صورت گرفته نشانگر این است که نماز جماعت اثار و پیامدهایی از خود به جای میگذارد که موجب بالارفتن سرمایه اجتماعی می شود وباعث نظم و انتظام اجتماعی میشود و درصورت اقامه و اشاعه آن جامعه ازرفتارهای نابهنجار و منکر و مضر عاری می شود. با انجام پژوهش حاضر به یک رویکرد کلیدی رسیده ایم که بین نماز و افزایش سرمایه اجتماعی رابطه تنگاتنگی وجود دارد.