سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا حاجی فتحعلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هشتگرد
مرسا بیدلی – مدرس دانشگاه آزاد شال
مهگام مرتضی پور – مدرس دانشگاه آزاد هشتگرد

چکیده:

نمادپردازی یکی ازمفاهیم هنراسلامی است که تجلی معانی دینی دراسلام است نمادها عناصردین درمعماری هستند که درمعماری پس از اسلام درقالب شکل ظهوریافته اند هدف از انجام این تحقیق بررسی مفاهیم نمادها دردین و نقش آنها درمعماری است پرسش تحقیق این است که جایگاه نمادگرایی بهعنوان هنر دینی درمعماری چیست ؟ چارچوب نظری تحقیق حاکی از این استکه معارف دینی ومعنوی برشکل گیری نمادها تاثیر گذارهستند روش تحقیق تاریخی تفسیری و گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی بوده است نتایج تحقیق نشان میدهد که نمادهای اسلامی از مفاهیم دینی نشات گرفته و بصورت هنر دینی درمعماریجلوه گر شده اند ظهور این نمادها بعضی از احادیث و قران نشات گرفته اندو درفضاهای معماری تاثیر گذاشتندو جلوه گر این مفاهیم درمعماری مساجد مدارس و … به چشم می خورند.