سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

د یعقوب پورنجف – مدرس معارف اسلامی وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

انسان تنها موجود دوبعدی است که رشد خودرا از خاک شروع کرده ومراحل مختلف تکوین را پشت سر گذاشته است تا آنجا که روحخدائی درآن دمیده شد وهمراه وهمگام با جسم به حرکت در آمد وباطی مراحل گوناگون ، صفاتی همچون عقل واحساس ،عشقومحبت را از خود به مرحله شکوفائی رساند . قرآن کریم در جهت رشد شخصیت وارتقای نفس انسان به مدارج کمال انسانی ، بهترین راهی راکه بتواند زمینه خوشبختی دنیا وآخرت اورا فراهم کند ، به وی نشان داده است چنان که بر خی از نمونه های عمومی شخصیت انسان کهباویژگی های اساسی مشخص هستند ، نیز وصف شده است . همچنین در کتاب آسمانی شخصیتی هنجار ونا هینجار ونیز عوامل سازندهآن توصیف شده است .