مقاله نمادهای اساطیری تیشتر و ورثرغنه بر روی مهرهای دوره ساسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: نمادهای اساطیری تیشتر و ورثرغنه بر روی مهرهای دوره ساسانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماد
مقاله اساطیر
مقاله خدایان باستانی
مقاله مهر
مقاله تیشتر
مقاله ورثرغنه
مقاله ساسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: داناسرشت سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساطیر از مسائل مهم هر ملتی هستند که از تخیل و باورهای انسان در گذشته شکل گرفته است. این تخیلات در قالب نمادها به تصویر در آمده که هر کدام معرف بخشی از عقاید و رموزی می باشد که به توجیه و تبیین جهان و پدیده ها می پرداخته است، پس می توان گفت که اسطوره و هنر، هر دو فرایند تخیل و رویا می باشند. تخیلاتی که در قالب طرح ها و نقوشی هستند که امروزه ما آن ها را آثار هنری می دانیم و رابطه ای مستقیم با فهم و اندیشه و فرهنگ آن دوره و تمدن دارد، بنابراین می توان با بررسی طرح ها و نقوش اساطیری این آثار به جنبه های مختلف تمدن ها دست یافت.
به همین منظور در این پژوهش سعی بر آن است تا جنبه هنری اساطیر دوره ساسانی که در قالب نماد جلوه گری می کند مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که مهرها از کهن ترین آثار به جا مانده ادوار کهن می باشند و سهم بارزی در شناسایی بسیاری از جنبه های مختلف ادوار گذشته را دارند تلاش بر آن است تا با بررسی نمادهای اساطیری حک شده بر روی مهرها مانند تیشتر و ورثرغنه به راز و رمزهای نهفته در آن ها پی برده شود. بر روی نقوش مهرهای این دوره تحقیقاتی صورت گرفته اما در خصوص جنبه های نمادین و اسطوره ای آن به طور جامع تحقیقی صورت نگرفته است، بطور حتم بررسی نمادها و اساطیر این دوره یکی از راه های کشف باورهای دینی، عقاید آنان در مورد طبیعت، زندگی و مرگ می باشد. از این رو لازم است تا جنبه هنری نمادهای اساطیر این دوره به دلیل فراوانی مهرها و درنتیجه تطبیق درست تر و منطقی تر مورد بررسی قرار گیرد.