سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید شاه حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدرضا فتحی – کارشناس ارشد مهندسی ساخت دانشگاه امیرکبیر
امید امیری – استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

مدیریت ارزش کسب شده به منظور کنترل و برنامه ریزی هزینه ها درشکلهای مختلف خود یک روش رایج مورد استفاده درسنجش عملکرد پروژه است و درراستای کمک به تیم مدیریت پروژه سنجش زمان زمان هزینه هزینه و محدوده پروژه را جهت ارزیابی و سنجش پیشرفت عملکرد پروژه یکپیارچه می سازد دربسیای از پروژه ها تنها راهکار کنترل کنترل هزینه استعلام قیمت از بازار و خرید به کمترین بهای ممکن می باشد این درحالیست که کنترل هزینه ها بدون برنامه ریزی عملا میسرنخواهد بود دراین مقاله سعی شده پس از معرفی ارزش کسب شده نقش کلیدی آن دربرنامه ریزی و کنترل هزینه های پروژه تبیین گردد.