مقاله نقص بازشناسی بیان چهره ای خنثی بین کودکان دارای اتیسم عملکرد بالا در مقایسه با همتایان بهنجار ۷ تا ۱۱ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: نقص بازشناسی بیان چهره ای خنثی بین کودکان دارای اتیسم عملکرد بالا در مقایسه با همتایان بهنجار ۷ تا ۱۱ ساله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتیسم با عملکرد بالا
مقاله بازشناسی بیان چهره ای
مقاله چهره خنثی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی نوید
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی باروق اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده زارعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده باغبان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازاده آذری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اورکی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم ۳۲ به احتمال زیاد به دلیل نقص در بازشناسی هیجان چهره نیز دچار نقصان در مهارتهای بین فردی و اجتماعی می شوند. مطالعه حاضر مقایسه این توانایی بین مبتلایان ۱۱-۷ ساله مبتلا به اتیسم با سطح عملکردی بالا با همتایان بهنجار بود. مقایسه حالت خنثی برای اولین بار صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه ۲۷ کودک مبتلا به اتیسم با سطح عملکردی بالا و ۲۷ کودک بهنجار پسر ۱۱-۷ ساله شرکت کردند که از نظر سن و هوش (عملی، کلامی و کلی) همتا بودند. مقایسه بازشناسی حالت خنثی و هیجانات ترس و تعجب با استفاده از تکلیف محقق ساخته در قالب نرم افزار MATLAB انجام شد. یافته ها توسط دو آزمون آماری ANOVA اندازه گیری متواتر و تی زوجی، با نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دو گروه از نظر بازشناسی هیجانهای چهره، تفاوت معنی داری باهم داشتند
p=0.009) و ۷٫۲۸۸ =(۱٫۵۰)F) . تفاوت در بازشناسی حالت خنثی و زمانی که جنسیت تصویر مونث بود مشاهده شد. بین زمان واکنش دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد ( P=0.051،F(1.50)=4.002) این تفاوت فقط در تصاویر مذکر هدف مشاهده شد (p=0.025، t=-2.305)، (p=0.035، t=-2.160)، (p=0.011، t=-2.654).
بحث و نتیجه گیری: کودکان مبتلا فقط در بازشناسی حالت چهره خنثی و جنسیت مونث تصویر هدف، ضعیف تر عمل کردند و زمان واکنش آنها در تصاویر مذکر نیز بیشتر بود.