سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهراء
زهرا محمدی – کارشناس ارشد ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهراء

چکیده:

باتوجه به رشد روزافزون صنعت و فناوریهای جدید، نقش عامل انسانی درمحیط های کاری وعملیاتی کمتر شده و میزان دقت و کارآیی سیستم افزایش خواهدیافت. از جمله کاربردهای این فناوری جدید در ردیابی وکنترل منابع انسانی، قطعات، محصول نهایی، کنترل تردد، سیستمهای ایمنی و امنیتی و غیره می باشد.این فناوری جدید در صنعت ساخت وساز نیز وارد شده است. در رابطه با کاربردهایRFID در صنعت ساخت وساز، میتوان در برنامهریزی، هدایت وکنترل سرمایه، ماشین آلات ، نیروی انسانی ، مصالح ، شیرها، دریچهها و سیستم های کنترل و محافظت از مخازن و سیستمهای ذخیره آب شرب و سایر سیستمهای کنترل را عنوان نمود. در این فناوری توسط مجموعهای از برچسبها (تگها) و سیستمهای دریافت (خوانندهی) امواج و مجموعهای از سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری ، به برنامهریزی ، هدایت و کنترل کلیه منابع عملیاتی و از جوانب مختلف میتوان پرداخت. این کار علاوه بر آنکه هزینههای مربوط به بازرسی وکنترل توسط نیروی انسانی را کاهش می دهد، امکان کنترل ، برنامهریزی و هدایتهای از راه دور را از طریق امواج رادیویی فراهم خواهد نمود. این امر خود به علت گستردگی نقش فناوری اطلاعاتIT در جهان امروزه و در روند شتابان به این سمت بسیار ضروری است. با توجه به ویژگی های این سیستمها ، می توان برای عمل آوری بتن نیز از این تگها استفاده نمود که این کار بازرسی و بازبینی را بهبود می بخشد و محاسبات را کاهش می دهد