سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهشید دریانی زاده – کارشناسی ارشد باغبانی
عبدالرسول ذاکرین –

چکیده:

نقش و اهمیت تکنولوژی اطلاعات روزبروز درهمه جنبه های زندگی تاثیر گذاشته است استفاده ازIT دربخش کشاورزی بیشترمربوط به شرکت های دولتی است و هدف آن پردازش داده ها و ایجاد اطلاعات پایه ای است به علت تمایل کشورها به کشاورزی دقیق و نوین افزایش جمعیت و جوابگونبودن اطلاعات سنتی دربرابر نیازهای جوامع کشاورزی و بشری روزبروز نقش IT بیشتر شده است درواقع این تکنیک بصورت یک کانال ارتباطی جهت انتقال محصولات حاصله از تکنولوژی و اطلاعات اقتصادی به دست آمده ازشرکت های دولتی به کشاورزان و دریافت پاسخها از آنها درجهت ایجاد الگوهای جدید و موثردرجهت بهبود کارایی کشاورزی موثر عمل کرده و سبب ایجاد ارتباط بین کشاورزان شهرها و نواحی مختلف با یکدیگر و با متخصصین کشاورزی درجهت حل مسائل و مشکلات مربوط به کشاورزی م یشود.