سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اقدس ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ر
فاطمه میرشکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
محمدرضا میرزایی –

چکیده:

امروزه با افزایش روزافزون جمعیت تصور غلط گذشته در مورد نامحدود بودن منابع مورد توجه قرار گرفته است و بدون شک محدودیت منابع منجر خواهد شد که تفکر گسترش کشاورزی پایدار و تبدیل آن از مصرف پرنهاده به کم نهاده و حفظ منابع به خصوص منابع غیر تجدید شونده مورد ملاحظه قرار گیرد. از سویی دیگر نهاده هایی چون سموم شیمیایی منجر به ایجاد آلودگی در محیط زیست و گسترش بیماریهای مزمن چون سرطانها خواهند شد اهمیت کاهش مصرف این نهاده ها بیش از پیش شده است. مدیریت تلفیقی آفات با استفاده منطقی از حشرهک شها و آفت کشها در جهت کاهش مصرف نهاده هایی چون سموم شیمیایی به طور مستقیم مؤثر خواهد بود و میتواند گامی مؤثر در حفظ محیط زیست باشد همانطوری که تولید محصول سالم و حفاظت از سلامت مصرف کننده ها از اصول اساسی و کاربردی آن است اهمیت مدیریت تلفیقی آفات در کاهش مصرف سموم شیمیایی شفافتر و برجسته تر میشود. بهینه سازی مصرف کود و سم که مد نظر مدیریت تلفیقی آفات و از اصول مهم آن است میتواند یکی از راهکارهای مناسب به منظور مدیریت صحیح الگوی مصرف نهادهها باشد بنابراین مدیریت تلفیقی آفات به دنبال استفاده بهینه از منابع طبیعی و توسعه ی جامعه ی سالمتر برای نسلهای آینده و تحقق توسعه ی کشاورزی پایدار است.