سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین هاشمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

چالش کاهش منابع انرژی، چندین دهه است که به یکی از مسائل اصلی مورد بحث و بررسی مبان مدیران و صاحب نظران تبدیل شده و ذهن ایشان را به این نکته معطوف نموده است که با بحران انرژی در حال و آینده و هزینه های مربوطه چگونه رفتار نمایند. یکی از مشکلات اصلی، عدم آگاهی مدیران از جنبه های انرژی سازمان هایشان می باشد که باعث می گردد، مادامی که سیستم مدیریت انرژی مستقر نگردیده نگرشی جامع به مدیریت انرژی اتفاق نیفتد. از طرفی دیگر در دنیای امروز اکثر مدیران به سمت مدیریت سیستماتیک و علمی روی آورده و از آخرین تکنیک ها و استاندارد ها جهت بهبود امور جاری در سازمان هایشان استفاده می نمایند. یکی از رایج ترین استاندارد ها، سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای ۲ OHSAS و ۱۸۰۰۱ ISO 14001، ISO 9001 می باشد که استقرار آن از۲ دهه پیش شروع شده و با سرعت مناسبی بین تمامی سازمان ها رو به گسترش می باشد. در این مقاله سعی گردیده تا با تببین علمی و تجربی بند های استاندارد، مبانی، فرصت ها و تهدیدهای استقرار IMS راهی را به سوی شناسایی جنبه های انرژی معرفی نمود که در نتیجه سازمان ها یکی از اولین و مستحکمترین قدم های مدیریت انرژی که همانا نگهداشت انرژی می باشد طی نمایند