سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – مهندسی محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر
نفیسه یوسفی محمود – مدرس گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نسیم رونیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی محیط زیست وآمایش سرزمین -دانشگاه علوم و

چکیده:

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار می آید و بسیاری از کشورهای جهان توسعه فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از مهمترین زیر ساخت های توسعه خود قرار داده اند.رابطه بین کیفیت زندگی و فناوری همواره از دوران انقلاب صنعتی موضوعی دیرینه برای منتقدان اجتماعی وفلاسفه بوده است، به گونه ای که در عصر حاضر صحبت از کیفیت زندگی بدون استفاده از ابزار های فناوری امکان پذیر نمی باشد . مهم تر آنکه اندیشیدن درباره فناوری به تنهایی درست نمی باشد زیرا انسان هاخیلی سریع خود را با فناوری های در دسترس تطبیق می دهند به نحوی که کمتر استفاده از این ابزارها باعث ایجاد هیجان درانسان ها می شود و مهمترین دلیل آن استفاده از فناوری به عنوان جزء لاینفک عصر دیجیتال در ارتقای کیفیت زندگی انسان می باشد.دراین مقاله سعی برآن داریم اهمیت خانواده در تغییر کیفیت زندگی بررسی و سپس به بیان تاثیر فناوری بر کیفیت زندگی می پردازیم