سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اکبر پوری رحیم – ریاست پژوهشکده پدافند غیرعامل دانشگاه جامع امام حسین (ع)
امیر محمود زاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان

چکیده:

هیچ زمینه علمی بدون پویائی پیشرفت نخواهد داشت. هر مقاله علمی باید با افزودن دیدگاه علمی جدیدی به محدوده مورد مطالعه خود پویایی را توجیح کند. سئوال اینجاست که چ گونه م ی توان فن آوری اطلاعات جغرافیائی GIT را با ادراک مهندس عمران و صنایع ترکیب کرد و چارچوب نمودار کاربردی را در مدیریت بحران ناشی از زلزله استخراج نمود؟ این مقاله یک درک جدید در زمینه آلوگاریتم بررسی سریع ساختمان های مورد طرح توسعه شهری معرفی می نماید. بافت قدیمی شهر باستانی اصفهان با توجه به مراحل بهبود بخشی تحت ضوابط یک برنامه کلی برای بررسی سریع که تابع راهکارهای مدیریت بحران می باشد انتخاب گشته است.هدف ابداع برنامه کلی جامع تری برای شهر اصفهان بر اساس شناسائی وضعیت جغرافیائی کل استان بوده است در این تحقیق فن آوری GIT و تحقیقات میدانی بر حسب مفاهیم FEMA ادغام شده اند تا یک راهکار علمی در تخمین آسیب پذیری سازه های مورد مطالعه، با توجه به اولویت پرداختن به آن ها ارائه گردد