سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

راضیه یکه خانی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدجواد اسماعیلی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

درحال حاضر فناوری اطلاعات به هر موجودیت کارآفرینی سرایت کرده و در زمینه گسترده ای از فعالیت ها بکار رفته است. این مقاله سیستم اطلاعات هوشمند کارآفرینانهای را که هدایتگر برجسته ی کارآفرینی سازمان می باشد پیشنهاد می کند. نقش این سیستم به روشنی به صورت تئوریکی بیان نشده یا به طور تجربی اثبات نشده است. با توجه به اینکه ماهیت این تحقیق توصیفی است در این مقاله تلاش نموده ایم تا نقش تئوریکی سیستم اطلاعات هوشمند کارآفرینانه را در ارتقای کارآفرینی سازمان مشخص نماییم. داشتن سیستم اطلاعات توانمند و تیم قوی برای بازاریابی، آموزش مهارتهای یادگیری برای اعضای سازمان و همچنین فراهم نمودن امکانات همکاری، هماهنگی و کار تیمی، سازمان را در داشتن سیستم اطلاعات هوشمند کارآفرینانه کمک مینماید. در نهایت اینکه برای داشتن سیستم اطلاعات هوشمند کارآفرینانه ما نیاز به سه عنصرمطلوبیت استراتژیک، بازاریابی و اثرگذاری کاربرخواهیم داشت تا کارآفرینی سازمان ارتقا یابد.