سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد اعتباری – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
حامد پوراسفندیاری – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا خلج – رئیس اداره کل مهندسی لجستیک شرکت ایران خودرو

چکیده:

با پیچیده شدن ر قابت در بازار امروز، مدیریت زنجیره تأمین و به تبع آن ارزیابی عملکرد فرآیندهای زنجیره تأمین، به موضوعی حیاتی و تاثیرگذار مبدل گشته ان د. آنچه که قبل از طراحی هر سیستم ارزیابی عملکرد باید مد نظر قرار گیرد، مفهوم یکپارچگی زنجیره تأمین به عنوان بستری برای هر نو ع بهبود است، چنان که بدون پیاده سازی مفهوم یکپارچگی، عملکرد هیچ زنجیره تأمینی قابلیت ارزیابی را نخواهد داشت . مقاله حاضر پس از بررسی زمینه ها و سوابق موجود در زمینه یکپارچگی زنجیره تأمین و ارزیابی عملکرد فرآیندهای آن، شرکت ایران خودرو را به عنوان بررسی موردی مفاهیم ارائه شده قرار داده است و در نهایت با توجه به بستر مناسب موجود در این شرکت برای ارزیابی فرآیندها ، راهکاری اجرایی برای طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد متناسب با نیازها و شرایط ایران خودرو ارائه داده است.