سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد لامعی هروانی – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
فیروز گلدوست – کارشناسان مسئول علوفه در سازمان جهاد کشاورزی
هما دامغانی –
صفدر جلالی –

چکیده:

انتخاب گیاهان پوششی مناسب به عنوان کود سبز در فضاهای خالی آیش تابستانی مناطق سرد، علاوه بر کنترل منابع آلاینده (آب، خاک و هوا )، افزایش تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم، نقش مهمی را در حفاظت خاک ، کنترل علف های هرز، تثبیتبیولوژیکی نیتروژن ایفا می نمایند. این تحقیق با هدف ایجاد تنوع در نظام های زراعی، استفاده بهینه و پایدار از ظرفیت های خالی آیش تابستانی و جایگزینی آن با کشت بقولات علوفه ای انجام گردید. در این تحقیق ابتدا، پتانسیل دو اکوتیپ بومی از گیاهان خلر و ماشک به همراه شاهد ( بدون کشت گیاه پوششی ) به مدت سه سال، در شرایط آیش تابستانی بررسی، و سپس جهت اطمینان از نتایج حاصله به مدت یک سال در ۹ شهرستان شمال غرب کشور در قطعاتی به مساحت نیم هکتار مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. گیاهان پوششی بلافاصله بعد از برداشت گندم کشت گردیدند . بیشترین مقدار عملکرد ماده خشک ۴/۹تن در هکتار) و عملکرد نیتروژن۲۰۹/۵ کیلوگرم در هکتار) از تیمار کشت خلر حاصل شد . بیشترین میزان وزن خشک علف هرز ۱/۶۵ تن در هکتار) از تیمار شاهد بدست آمد. نتایج این تحقیق موفقیت کشت این گیاهان را در شرایط آیش تابستانی مناطق سرد نشان داد