سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن جان محمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مراغه
فریبرز شکاری –
ناصر صباغ نیا –

چکیده:

کمبود آب درمناطق نیمه خشک یکی از موانع تولید محسوب می شود کمبود اب و نیز افزایش جمعیت موجب گردیده است تا پسابهای شهری و صنعتی که دارای مقادیرزیادی فلزات سنگین و ترکیبات آلی می باشد برای پرورش گیاهان زراعی مورد استفاده قرارگیرند آلودگی زمین های کشاورزی دراثر ابیاری با پسابها می تواند سلامتی بشر را به مخاطره اندازد لذا نیازمند توجه جدی می باشد همچنین فلزات سنگین تجمع یافته می تواند بصورت مستقیم برخی از مسیرهای متابولیکی گیاه را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش عملکرد شوند تاکنون روشهای مختلفی جهت اصلاح این امر بکارگرفته شده است ولی بدلیل قیمت بالا کارایی پایین و تخریب خاک از نظر ساختار و حاصلخیزی کاربرد عملی آنها میسر نیست پالایش گیاهی یک روش نسبتا جدید می ابشد که با استفاده از گیاه تجمع دهنده فلز مواد سمی موجود درخاک کاهش حذف تجزیه و یا تثبیت می شوند و محیط به شکل قابل استفاده درمی آید دربرخی از موارد پالایش گیاهی را می توان با استفاده از رایزوباکتریهای بهبود دهنده رشد نظیر کودهای زیستی تسهیل نمود دراین صورت تجزیه زیستی ترکیبات آلی پایدار سمی موجود درخاک دراطراف ریشه افزایش می یابد.