سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا طلائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
فرزانه عظیمی مطعم – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل،
حمیدرضا پیروان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

آلودگی گیاهان از طریق جذب عنصر سرب در مناطقی از شمال غرب کشورمان، بر اثرمنابع آلوده کننده غیر متمرکزیکی از مشکلات جدی زیست محیطی بوده و مصرف این گیاهان سلامتی انسانها و سایر موجودات زنده را به بطورجدی با خطر مواجه میسازد. به منظور ارزیابی میزان آلودگی گیاهان، منطقه دوست بیگلو در شمال مشگین شهر به عنوان یک مورد مطالعاتی انتخاب گردید و نمونههای آب، خاک و گیاه بعد از جمع آوری تجزیه شده و نتایج بامقادیر استانداردهای مختلف مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مقایسات، ضرایب و شاخصهای محاسبه شده نشان دهنده آلودگی شدید در بیش از ۵۰ درصد از نمونههای خاک و آب میباشد که در نهایت سبب تجمع سرب در بیشتر گونههای گیاهی گردیده است. زلف پیر و یونجه دارای بیشترین میزان سرب هستند اما ضریب تمرکز یونجه، اسفند و قدومه نیز نسبت به بقیه بالاتر بوده و نشان میدهد که قدرت جذب سرب نسبت به بقیه گیاهان ۶۵ تا ۷۵ درصد بیشتراست. براین اساس پاکسازی و پالایش منطقه با روشهای فیزیکو-شیمیائی و گزینش و کاشت گونههای غیر خوراکی با ضریب تمرکز بالا جهت جذب، و گونههای با تمرکز پائین جهت استفاده در خوراک دام و انسان ضروری است