سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی
امیرمحمد جمالی – گروه زمین شناسی دانشگاهآزا د اسلامی واحدمحلات
احمد کاظمی مهرنیا – دکترای زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

ذخیره سرب و روی دره بید در ۳۵ کیلومتری باختر شهرستان تیران در کمربند متالوژنی ملایر – اصفهان قرار دارد ذخیره دره بید در یک زون گسلی قرا ردارد گسلهای موجود بطور عمده در دو راستا بصورت متقاطع عمل کرده و می توان آنها را به گسلهای اصلی و فرعی تقسیم نمود. راستای گسلهای اصلی تقریبا شمالی – جنوبی و راستای گسلهای فرعی تقریبا شرقی – غربی است گسلهای اصلی مانند یک سری مجاری نقش انتقال دهنده سیالات کانه ساز از شیلهای ژوراسیک زیرین به سنگ آهکهای کرتاسه زیرین را داشته اند گسلهای فرعی در تمرکز ماده معدنی نقش مهمی را ایفا کرده اند گسلهای اصلی و فرعی باعث ایجاد ساختهای گسلی برشهای گسلی و گشادشدگی در سنگ میزبان شده اند. این ساخت ها و برشها به طور معمول توسط مواد معدنی پرشده اند. جهت تعیین نوع و مقدار عناصر موجود و به ویژه درمناطقی که تحت تاثیر گسلها واقع شدها ند ۲۳ نمونه برداشت شده است.