سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون صفایی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علی فرضی پورصائین – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علیرضا ندیمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
امیرمسعود دربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک

چکیده:

در چند دهه اخیر در حوالی شهر قم زمینلرزه هایی با بزرگیهای تا بیش از ۶ ریشتر ثبت گردیده است. بنابر این شناسایی گسلهای فعال منطقه قم اهمیت زیادی در مطالعات لرزه خیزی این شهر دارد. درمطالعه انجام گرفته، چند گسل فعال و مهم برای اولین بار در حوالی شهر قم شناسایی شده اند.یکی از گسلهای معرفی شده که نقش مهمی در لرزه خیزی شهر قم دارد، گسل قمرود می باشد. گسل قمرود با بیش از ٨۵ کیلومتر درازا و راستای کلی ۵٠ درجه دارای مولفه راستالغز چپگرد میباشد. در مطالعات قبلی تنها کمتر از ١٠ کیلومتر از این گسل در محدوده شهر قم معرفی شده بود. به دلیل قرارگیری بخش اعظم بستر رودخانه قمرود در راستای این گسل، نام قمرود برای آن پیشنهاد شده است. تاثیر این گسل بر آبرفت های رودخانه ای عهد حاضر و ایجاد پرتگاه در آبرفت ها و انطباقزمین لرزه های دستگاهی با راستای گسل قمرود نشان از فعال بودن این گسل دارند. از آنجایی که گسل قمرود دقیقا از مرکز شهر قم عبور کرده و اخیرا پروژه های عمرانی شهری در راستای آن در حال اجراست پیشنهاد می شود توان لرزه ای این گسل مورد توجه قرار گیرد