سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه زاهدی تجریشی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
روح اله کشت کار –
لیلا خان محمدی –

چکیده:

دراین مقاله برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده و باتکیه بر نقش گسلهای فعال منطقه برای گستره گرگان انجام شد. بدین منظور ابتدا ایالت های لرزه زمین ساختی حاکم بر محدوده طرح تعیین گردیدند. سپس با شناسایی گسلهای مهم و فعال منطقه و تعیین کاتالوگ زمین لرزه شامل ۱۹ زمین لرزه تاریخی و ۲۷۰ زمین لرزه دستگاهی ۲۵ چشمه سطحی بالقوه زمین لرزه در گستره طرح تعیین شد. پس از آن با به کاربردن رابطه کاهندگی آمبراسیز و همکاران ۲۰۰۵ و با استفاده از نرم افزار seisriskIII مقادیر بیشینه شتاب افقی مورد انتظار برای ۱۰% احتمال وقوع زلزله در ۵۰ سال محاسبه و بصورت نقشه پهنه بندی خطر زلزله ارائه شد.