سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی امینی نسب – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست مجتمع آموزش عالی بهبهان
لاله عباسی چالشتری – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

این مطالعه با هدف نقش گروه های بهره بردار در حفاظت و مدیریت تالاب چغاخور در استان چهار محال و بختیاری با روش پیمایشی انجام شد ابزار تحقیق پرسشنامه بود که با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان داد که از میان گروه های بهره بردار بیشترین پاسخ دهندگان از گروه دانشجویان بوده اند اکثر این گروه ها با ارزش های تالاب ها در سطح متوسطی آشنایی داشته و نقش تالاب چغاخور را از لحاظ جلوگیری از سیلاب تولید فراورده های طبیعی و وجود پوشش گیاهی به عنوان بادشکن موثر ارزیابی نموده اند همچنین اکثر گروه های بهره بردار به جز دو گروه کشاورزان و روستائیان تالاب چغاخور را در تامین آب کشاورزی موثر دانسته اند اکثر آنها تالاب چغاخور را از لحاظ میزان تنوع گونههای پرندگان در سطح بالایی ارزیابی نموده و صدور مجوزهای بهره برداری میان مدت و بلندمدت را به عنوان یک راهکار برای حفاظت از این گونه ها پیشنهاد نموده اند. تمامی این گروه ها حفاظت از تالاب چغاخور را لازم دانسته و سطح حفاظت بین المللی را برای این تالاب پیشنهاد نموده اند.