سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرزاد شهریاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

برای دستیابی به رشد اقتصادی و از بین رفتن اتکا به اقتصاد تک محصولی نفت باید شاخصه های دیگری را مورد بررسی قرار داد تا از این راه بتوان به توسعه کشور دست یافت. یکی از این شاخصه ها ، جاذبه های گردشگری است . جاذبه های گردشگری ایران یکی از ده قطب گردشگری مهم در دنیا به شمار می آید که با برخورداری از سابقه دیرین تمدن و فرهنگ ، طبیعت و شرایط اقلیمی گوناگون ، توانایی قرار گیری در جایگاه مناسب نقاط پر جاذبه ی گردشگری در جهان را دارا است . اما با این توصیف کشور ایران علی رغم در اختیار داشتن جاذبه های قابل توجه، از جایگاه مناسبی در بازارهای گردشگری برخوردار نیست. امروزه با وجود آهنگ رشد و توسعه بسیاربالای شهرها که از فرآیندهای درحال تکوین و گریزناپذیر درایران محسوب می شود بهبود جذب گردشگر میسر نشده است درحالی که تا اواخر دوران قاجار سیر تکوینی جهانگردی و گردآوری منابع بسیار در باره ی فرهنگ ایران مشاهده شده است . در این مقاله سعی بر این است تا با تعریف گردشگری شهری و تاثیر گردشگری بر کالبد فضاهای شهری در ایران زمینه های پیدایش گردشگری در شهرها و نقش مدیریت شهری و پیامدهای مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار گیرد