سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آذر قلی زاده سرابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
سحر غفاریان – کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

چکیده:

در دنیای امروز مسافرت و سیاحت از بزرگترین منابع تجارتی بین المللی و از نظر اقتصادی بسیار مهم و پرارزش شده است براساس پیش بینی سازمان جهانی توریسم در چند سال آینده صنعت گردشگری از لحاظ درآمد در راس صنایع موجود در دنیا قرار خواهد داشت و بزرگترین بخش تجارت بین الملل را به خود اختصاص خواهد داد این پژوهش کهب روش کتابخانه ای انجام شده است در نظر دارد نقش صنعت توریسم را برتوسعه کشور اعم از توسعه اقتصادی توسعه اجتماعی و سیاسی توسعه فرهنگی توسعه محیط زیست و بطور خلاصه در توسعه پایدار بررسی نماید. یافته های پژوهش نشان داد بین توریسم و توسعه اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد و گردشگری در مراحل اولیه توسعه موثرترین آثار اقتصادی را دریک کشور جهان سوم دارد و با پشت سر گذاشتن مراحل صنعتی از اهمیت این تاثیرات کاسته می شود همچنین گسترش جهانگردی در صورت تعیین اهداف و سیاستهای جهانگردی و رفع مشکلات دیپلماتیک در سطح منطقه ای و جهانی بهبود وضعیت نگهداری و بهره برداری از ابنیه تاریخی زیباسازی و ایمن سازی شهرها منجر به گسترش ارتباطات اجتماعی و توسعه اجتماعی سیاسی می گردد. وردصورت مدیریت صحیح به لحاظ فرهنگی منجر به بسط و توسهع روابط فرهنگی میان کشورهای مختلف دنیا و آگاهی مردم نسبت به ارزشهای فرهنگی و حفظ ا لگوهای فرهنیگ موسیقی، لباس، رقص نمایش، هنرها صنایع دستی، سبک معماری و … خواهد شد