سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیرین کیانی – اصفهان خ شمس آبادی مجتمع ثریا
رخساره مقبل –

چکیده:

یکی ازمباحث امروزه ی توسعه ی پایداردرعرصه ها متنوع میباشد دراین میان جایگاه روستا درتوسعه ی اقتصادی،اجتماعی وسیاسی در مقیاس محلی منطقه و بین المللی نقشبه سزایی دارد دراین مقاله پساز تعیین جایگاه توسعه ی روستایی به تبیین راهبردهای مبتنی بر زمینه های تکنوکراتیک،اصلاحگرایانه،رادیکال،مبتنی بربازار ازاد وگردشگری پرداخته شده وسپسبه صورت ویزه نقشتوسعه ی گردشگری اشاره شده است که دران اهمیت توسعه ی گردشکری به همراه راهکارهای ان باتفصیل بیشتر ی بیان شده است.پس ازتبیین مبانی نظری فوق به توصیف ومقایسهی ۲ مورد ازروستاهای موفق کشورمان درزمینه ی جذب گردشگر پرداخته شده و نقشعوامل اقلیمی- اقتصادی- فرهنگی و… دراین بین بررسی گردیده است. که به صورت جزئی روند کار در زیر مشخص شده است.- ضرورت و اهمیت توسعه روستایی – تعریف توسعه روستایی – راهبردهای توسعه روستایی