سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منوچهر جوانمردی – استادیار گروه جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

امروزه گردشگری روستایی در حال گسترش بوده و روز به روز براهمیت آن افزوده می شود زیرا اقتصاد روستایی رو به رکود گذاشته و جوامع روستایی برای دوام حیات خود بهدرآمدهای دیگری به عنوان جایگزین نیاز دارند گردشگری روستایی اقتصاد محلی و بسته روستایی را متنوع تروپویا نموده و پایه های گسترده تر و پایدارتری برای این جوامع تدارک می بیند تا بتوانددر برابر بحرانهای اقتصادیمحافظت شوند شهرستان بهمئی با بافت سنتی و روستایی درغرب استان کهگیلویه و بویراحمدواقع شده است که دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی ناشناخته ای بویژه منطقه باستانی و تاریخ تنگ سروک بوده که می توان با مطالعه و معرفی آن به پایداری توسعه روستایی این ناحیه کمک نمود هدف ازارایه مقاله ح اضر تحلیل و توصیف توانمندی های محیطی تاریخی فرهنگی و گردشگری روستایی با استفاده ازمدل swot و شناخت فرصت ها چالشها و تهدیدات برپایه ارایه راهکارها راهبردها و سیاست ها در توسعه گردشگری روستایی می باشد.