سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فرنوش خراسانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج

چکیده:

شهر تاریخی ایذه در شمال شرق استان خوزستان،با داشتن جاذبه های گردشگری فراوان و نیز آثار باقیمانده از زمانهایبسیار قدیم می تواند مقصد گردشگران بسیار زیادی باشد.توریسم یکی از صنایع در حال رشد جهان بوده و کشورها در تمام مراحل توسعه به طور فزاینده به آن وابسته هستند.توسعه این صنعت به ویژه در کشورهایی که به دنبال دستیابی به رشد پایدار می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توسعه ی پایدار گردشگری توسعه ای است که در آن توازن و تعادل ،حفظ ارزش ها و کیفیت اخلاقیات و اصول اقتصادی و نیز مزیت های اقتصادی همه به همراه هم دیده شده و کوششمی شود تا توسعه ای متعالی و متعادل و همه جانبه جایگزین توسعه صرفا اقتصادی گردد.صنعت توریسم کشور به عنوان یک صنعت فرابخشی،فعالیتهای مختلف را در بر گرفته و با کلیه بخشهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به طور مستقیم و غیرمستقیم تعامل دارد.با توجه به روندهای توسعه توریسم در قرن بیست و یکم،بایستی در برنامه ریزی توریسم راهبردها و مقرراتی را تنظیم و به کار گرفت که بتواند جوابگوی نیازهای گردشگران باشد.بر اساس تحقیقات و پژوهشهای جدید،در قرن بیست و یکم،صنعت جهانگردی سومین پدیده اقتصادی پویا،پررونق و رو به توسعه پس ازصنعت نفت و خودروسازی است که برای بسیاری از کشورها درآمدهای ارزی چشمگیر به همراه دارد.کشور ایران به لحاظ دارا بودن اقلیم مناسب و نیز داشتن جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوان کشوری است که می تواند در صنعت توریسم بسیار فعال باشد و نقش موثری در معرفی جاذبه های گردشگری خود داشته باشد.در این میان، در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش کتابخانه ای و همچنین استفاده از روش میدانی (مشاهده مستقیم،تهیه عکس و غیره)پتانسیل های گردشگری در ایذه معرفی شده و همچنین راهکارهایی برای توسعه توریسم در این منطقه ارائه شود.