سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباداله احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
آیدا اعتمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

چکیده:

توسعه پایدار فرایند تغییری است دراستفاده از منابع هدایت سرمایه گذاریها سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد این پایداری می تواند چهارجنبه داشته باشد پایداری درمنابع طبیعی پایداری سیاسی پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی درحقیقت توسعه پایدار به جنبه های زیست محیطی جنبه های اجتماعی و اقتصادی توجه می کند و محلتلاقی جامعه اقتصاد و محیط زیست است از طرفی رشد صنعت گردشگری تاثیرات چند جانبه ای تاثیرات اقتصادی فرهنگی اجتماعی و حتی محیطی درکشورها به دنبال دارد برقراری توازن و تعادل در وضعیت پرداخت ها تنوع اقتصادی افزایش درآمدها و ایجاد فرصت های شغلی از جمله پیامدهای این صنعت به شمار می ایند این صنعت همچنین تاثیر اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی فزاینده ای درسطح جهانی و ملی دارد این مقاله پس از بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار به تحلیل وضعیت صنعت گرشدگری در ایران و تعامل آن با توسعه پایدار و همچنین ارایه راهکارهایی برای ایجاد صنعت گردشگری پایدار درایران پرداختیم بطوریکه توسعه گردشگری موتور محرکه پیشرفت متعادل متناسب و هماهنگ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی باشد و نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسلهای بعدی برای برآوردن نیازهایشان تامین می کند.