سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد رحیمی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سیده لیلا مطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد ا

چکیده:

خلیج فارس و نام پر فروغ آن نگین درخشان ایرانیان باستان است. نگینی است گران بها که ایرانیان میه ندوست از روزگاران کهن برای نسل های آینده به ارث برده اند تا مایه فخر و مباهات امروز و روزهای باشکوه ایران و ایرانی باشد. گردشگری یک صنعت پویا، بزرگ، متنوع، پاکیزه و نیز یکی از بخ شهای رشدیابنده در سیستم اقتصاد ملی به شمار می رود. امروزه گردشگری به درجه ای از رشد و توسعه رسیده که فعالیت های گردشگری به عنوان بخش چهارم، پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می گردد و پیش بینی می شود به عنوان سودآورترین صنعت در جهان درآید. جزیره قشم با بهره مندی از ویژگی های طبیعی، تاریخی و فرهنگی از جمله مناطقی است که در صورت رفع موانع موجود م یتواند پذیرای تعداد قابل توجهی از گردشگران داخلی و خارجی باشد. همچنین گسترش صنعت گردشگری نقش بسزائی در توسعه این جزیره خواهد داشت. در تحقیق حاضر، هدف شناسایی جاذب ههای گردشگری جزیره قشم و ارائه راهکارهایی جهت توسعه منطقه می باشد. در این تحقیق به لحاظ ماهیت نظری-کاربردی مباحث، از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات اسنادی و کتابخانهای استفاده شده است.