سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکرم نوروزی – کارشناس ارشد جغرافیایی شهری
مهدی شفقتی – مدرس مدعو گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور طالقان
سمیه متقی – کارشناس ارشد جغرافیای شهری

چکیده:

درجهان امروز جهانگردی و گردشگری مفهوم و جریانی کاملا متفاوت با گذشته پیدا کرده است و زمینه اقتصادی آن بیش از پیش افزایش یافته است اکنون به گردشگری به عنوان یک امر اقتصادی نگریسته می شود درنتیجه لزوما باید در جریان کار و فعالیت خود تابع هدف معین باشد شهرها فضای تجلی قدرت اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی و بازوی حرکتی دولت ها محسوب می شوند مدیریت و برنامهریزی برای فضاهای شهری امروزه نیاز به دیدگاه های پویا و نظام یافته دارد تا با ابزارها و استراتژی های تدوین شده محرکهای شهری شناسایی و درجهت پیشبرد اهداف تحریک شوند استان اردبیل و شهرستان سرعین به علت نزدیکی به استان گیلان از طبیعت بسیار زیبا و بکری برخوردار است که به یکی از مهمترین پایگاه های توریستی تفریحی کشور ایران تبدیل شده که دارای توانمندی های گردشگری با کارکردهای توریستی فرهنگی و درمانی ارزشمند در سطح ملی و بین المللی می باشد ورود گردشگران و جهانگردان به این شهر می تواند آثار شگرفی درشکوفایی و رونق اقتصادشهر و ایجاد فرصت های شغلی جدید داشته باشد روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی براساس آمار و اطلاعات موجود اثر گذاری گردشگران خارجی به روش آماری و براساس محاسبات فرمولی برآورد شدها ست. همچنین سهم گردشگران درمیزان اشتغال زایی درشهر سرعین محاسبه شده و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از گردشگران خارجی به تفکیک بخش های مختلف از جمله اقامت گاه ها خرید سوغات مراکز تفریحی ایاب و ذهاب ارایه شده است