سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه کیانی صبا – دانشجوی مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی گنجنامه
الهام مرادی – دانشجوی مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی گنجنامه
سعیده نظری بدیع – دانشجوی مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی گنجنامه

چکیده:

درعصر حاضر گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی می باشد. بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری توریسم چهارمین فعالیت اقتصادی دنیا محسوب می شود و حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص و ۱۰ درصد اشتغال دنیا را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه بیشتر به آن می توان چرخه ی اقتصادی کشورها را به خوبی به گردش درمی آورد. به لحاظ اینکه گردشگری از لحاظ اقتصادی سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و افزایش درآمد می شود در بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع می بخشد و ایجاد درآمد می کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می شود. کشور ایران به دلیل برخورداری از اقلیم چهار فصل و منابع تاریخی و فرهنگی بی شمار تأثیر زیادی در جذب گردشگر و توسعه گردشگری به خود دارد چرا که این ویژگی ها در کمتر کشوری به چشم می خورد با توجه به بحران های اقتصادی و سیاسی دنیا تنها راه آرامش و برگشت ثبات به کشورهای در حال توسعه گردشگری امی باشد. گردشگری و درآمدهای ناشی از آن پاک ترین صنعت از لحاظ درآمد زایی است. در این مقاله با توجه به این که جهانگردی به عنوان مهمترین بخش صنایع خدماتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روز به روز بیشتر شناخته می شود به بررسی این موضوع در کشور ایران می پردازیم و با بررسی وضعیت اشتغال زایی کشور ایران به ارائه راهکارهایی در این مورد می پردازیم.