مقاله نقش گذرگاهی تبریز در تجارت ابریشم ایران و آناتولی از دوره ترکمانان تا آغاز عصر شاه عباس اول صفوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مسکویه از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: نقش گذرگاهی تبریز در تجارت ابریشم ایران و آناتولی از دوره ترکمانان تا آغاز عصر شاه عباس اول صفوی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبریز
مقاله تجارت ابریشم
مقاله قره قویونلو
مقاله آق قویونلو
مقاله صفویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی راشد منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکومت های ترکمانی در رونق تجارت ابریشم ایران در سده ۹ ه.ق / ۱۵ م، سهم عمده ای داشتند و چون مرکزیت سیاسی آنها در تبریز بود و از طرفی این شهر یکی از گذرگاه های اصلی و به نوعی شریان حیاتی تجارت ابریشم به شمار می رفت، برای حفظ این موقعیت برتر تجاری، حکومت های ترکمانی ارتباط خود را با دنیای خارج از ایران گسترش دادند و برای تجارت اهمیت ویژه ای قائل شدند.
در این مقاله، موضوع هایی مانند سقوط بغداد و قرار گرفتن تبریز به جای آن، تبدیل تبریز به مرکز تجاری مهم بین ایران و اروپا، سیاست های تجاری تیمور در رشد تجارت ایران در اقتصاد جهانی، تاثیر آن بر افزایش تقاضای ابریشم، نقش تجار تبریز در جاده ابریشم بین ایران و عثمانی، به ویژه ایالت بورسا به عنوان مرکز تولید پارچه های ابریشمی دولت عثمانی، نیز تغییر و تحولی که در اثر تاسیس دولت صفویه در روند تجارت ابریشم بین ایران و عثمانی روی داد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سیاست های تجاری دولت های قره قویونلو و آق قویونلو و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سده ۹ ه.ق مورد بررسی قرار گرفته و با دوره آغازین صفویه (زمان شاه اسماعیل و شاه تهماسب) سنجیده شده اند. منابع اصلی مورد استفاده در این مقاله، اسناد و مدارک بایگانی (آرشیو) های بورسا و استانبول بوده است.