سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پگاه اسلامی – دانشجو ی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

چکیده:

تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالشهای قرن جاری است شواهدعلمی نشان میدهد که اقلیم زمین به علت فعالیت های اقتصادی انسان به ویژه تولید گازهای گلخانه ای در حال تغییر است به دلیل افزایش استفاده از سوختهای فسیلی توازن مقادیر گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین برهم خورده و مقدار آنها زیاد شده که باعث گرم شدن کره زمین و ایجاد پدیده تغییر اقلیم گشته است بنابراین کاربرد سوختهای فسیلی با تولید ۲۰ تا ۲۵ درصد گازهای گلخانه ای از مهمترین عواملا یجاد پدیده تغییر اقلیم محسوب می گردد از این رو با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدم که پدیده تغییر اقلیم را در رابطه با سوختهای فسیلی و گازهای گلخانه ای مورد مطالعه قرار دهم