سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و طراحی شهر
نادر ناظمی شیروان – دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی

چکیده:

توسعه مناطق با رویکرد توسعه مناطق کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته یکی از ضمانت های اجرایی و موفقیت طرح های ملی و منطقه ای می ابشد کویرها به دلیل شرایط خاصی که دارند درنظام توسعه مناطق لکه های بزرگ توسعه نیافته دیده شده اند این درحالیست که وجود منابع سرشار از انرژیدراین مناطق درصورت شناسایی و استفاده صحیح از منابع موجود کویرها را به مناطقی تبدیل خواهد کرد که با بهره جویی از منابع خود و منابع تجدید پذیر مانند بادونورخورشید می توانند موجبات توسعه اینمناطق و تامین انرژی شهرهای کویری را فراهم کنند ازاین رو دراین نوشتار درصدد بیان و معرفی منابع موجود درکویرها و استفاده از انرژی های آن مانند بادونور خورشید و همچنین استفاده از آب شور برای کشاورزی و پرورش ماهیان شور آبی و … و راهکارهای بهره جویی از آنها به منظور توسعه مناطق کویری و شهرهای حاشیه آن می باشیم .