سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه رستمی – گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
حبیب عباسپور – گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
محمد خانجانی – گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علیرضا عسکریان زاده – گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:

در باغات میوه منطقه همدان آفات مختلفی با نقش های متفاوت جمع آوری شده اند برخی از آن ها گیاهخوار وبرخی در نقش شکارگر و پارازیت می باشند. در این میان کنه قهوه ای پابلند Bryobia rubrioculus (Scheuten) مهمترین نقش را در کاهش محصول در بین کنه های گیاهخوار منطقه دارد و کنه شکارگر Eupalopsellus hamedaniensisمهمترین نقش را در میان گونه های شکارگر در کنترل سایر حشرات و کنه های گیاهخوار و به خصوص کنه قهوه ای پابلند در مراحل متحرک و غیر متحرک شامل تخم، لارو و پوره دارد. در این بررسی نوسانات فصلی کنه شکارگرEupalopsellus hamedaniensis طی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸ در باغات میوه منطقه همدان انجام گرفت.مختصات جغرافیایی محل با استفاده از دستگاه GPS اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که کنه شکارگر در اواسط اواسط تیر ماه در شرایط دمایی ۲۳/۹۵=+۳ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۳۰/۹ درصد ظاهر می شود و تا اوایل آذر ماه در شرایط دمایی ۹/۳=۳ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۸۱/۶ درصد فعال می باشد. اوج جمعیت کنه شکارگر در اواسط شهریور در شرایط دمایی ۲۰/۸ +۱۳۸/۱۷ درصد تا اوایل مهر ماه در شرایط دمایی ۱۸/۲۵=۱درجه و رطوبت نسبی ۳۴/۰۷درصد مشاهده شد. با توجه به نقش و اهمیت این کنه شکارگر، می توان با ایجاد شرایط پرورش این گونه، در مبازه با سایر کنه های گیاهخوار و حذف سمپاشی های بی مورد به سلامت جامعه کمک نمود.