سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن کریمی دهکردی – دانشگاه بیرجند- گروه زمین شناسی
ابراهیم غلامی – دانشگاه بیرجند- گروه زمین شناسی
محمدمهدی خطیب – دانشگاه بیرجند- گروه زمین شناسی

چکیده:

پهنه گسلی سربیشه باراستای NW_SE در خاور ایران در زیر پهنه سیستان و در راسظتای یکی از سرشاخه های گسل نه خاوری قرار دارد که با تداوم به جنوب، به بخش اصلی گسل نهبندان متصل می گردد. وجود آلتراسیونهای نوع رسی یا آرژیلیک، سیلیسی و اکسید آهن و همچنین قرارگیری کانسارهای کرومیت و بنتونیت در راستای پهنه گسلی سربیشه حاکی از نقش مؤثر این پهنه در ایجاد پتانسیل های اقتصادی در این منطقه است. کانه زایی های موجود در این منطقه وابسته به وضعیت هندسی و جنبشی این پهنه گسلی می باشند. سنگهای آتشفشانی – رسوبی، اصلی ترین واحد زمین شناسی منطقه را تشکیل می دهند که نفوذ توده های نئوژن در آنها، باعث دگرسانی و کانی سازی گسترده در سطح منطقه شده است. به منظور انجام این تحقیق و تعیین ارتباط کانه زایی با پهنه گسلی سربیشه، عملیات صحرایی و مطالعات دور سنجی در محدوده پهنه گسلی و مناطق دورتر آن انجام گردید. نتیجه بررسی ها نشان داد که محدوده آلتراسیون و کانه زایی وابسته به مقدار و جهت شیب پهنه گسلی بوده و تداوم فعالیت این پهنه گسلی باعث ایجاد فضای مناسب برای جایگیری محلول های کانه دار همزمان با فعالیت گسل گردیده است.