سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم غلامی – دانشگاه بیرجند- گروه زمین شناسی
سیدسعید محمد – دانشگاه بیرجند- گروه زمین شناسی

چکیده:

فعالیت پهنه های گسلی با روندهای مختلف در بخش شمال باختری لوت تأثیر به سزایی بر کانی سازی و فعالیت های ماگمایی در لوت شمال داشته است. کانی سازی رگه های سرب و روی نیگنان در شمال بشرویه با ضخامت چند سانتیمتر تا یک متر در واحدهای شیل و ماسه سنگ ژوراسیک انجام شده است. کانی سازی در روندهای گسلی شمالی- جنوبی و شمال خاوری- جنوب باختری انجام گردیده اما روند رگه اصلی راستای N40E است. قرار گیری این معدن در بخش خاوری پهنه گسلی اسفندیار بیانگر وابستگی فرآیند کانی سازی به فعالیت این گسل و شاخه های وابسته به آن می باشد. قرار گیری امتداد کلیواژ سطح محوری چین ها و همچنین روند محور چین های موجود در شیل و ماسه سنگ ها در جهت N-S و ع دم کانی سازی در گسل های با راستای شمال باختری- جنوب خاوری نشانگر نقش مؤثر فرآیند گسلش راندگی (باشیب به سمت باختر) می باشد. لذا با توجه به اینکه کانی سازی موجود در این منطقه وابسته به وضعیت هندسی و جنبشی پهنه های گسلی می باشد، می بایست پی جویی و اکتشاف در این معدن با بررسی کلیه عناصر ساختاری و بر اساس شناخت رابطه آنها با یکدیگر انجام گردد.