سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه زنجان
سعید رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه زنجان
سیامند رستم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه زنجان

چکیده:

باتوجه به قرارگرفتن ایران برروی کمربند خشک دنیا و نیز وجود مشکل آلودگی هوا دراکثر نقاط شهری پرجمعیت کشور یکی از راه کارهای نو برای حل این مساله ایجاد کمربند سبز درنقاط شهری می باشددراین مقاله سعی برآن است که کاربرد و اهمیت پوشش گیاهی درجهت رفع الاینده های مهم مورد بررسی قرارگیرد علاوه براین که اثرات مختلف کمربند سبز مانند تاثیر آن درمبارزه با آلودگی هوایی درنقاط شهری مورد بررسی قرارگرفته و پوشش های گیاهی مناسب برای ایجاد آن بطور خلاصه نام برده شده اند.