سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد قنبری عدیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
بهاره بنی طالبی دهکردی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

پولشویی در بین اقدامات جنایی جز دومین گروه جرم ها محسوب می شود که در آن متخلفین از طریق یک راه سازمان یافته و برنامه ریزی شده پول غیر قانونی را وارد یک سیستم مالی می کنند. تهدید توقیف عواید غیر قانونی که از هرگونه جرم سازمان یافته مشتق شود مانند (قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، فساد، کلاه برداری) باعث می شود که مجرمان را در موقعیتی قرار دهد تا راه دیگری برای قانونی جلوه دادن پول نامشروع یا کثیف پیدا کند.روند قانونی کردن بسیار پیچیده بوده و فعالیتهای زیادی را می طلبد به این شرط که منبع اصلی پول غیر قاونی مشخص نشود. این پولهای غیر قانونی تهدیدی برای اقتصاد ملی و بین المللی است وبر اعتماد مردم به سیستم مالی اثر می گذارد. در این مقاله با بهره گیری از منابع معتبر و به روز، همچنین ارائه مدنظر مولفان تلاش گردیده است تا علاوه بر ارائه تعاریفی از پولشویی و دیدگاه های صاحبنظران در خصوص رویکردهای پولشویی، به نقش کلیدی بانکها در فرآیند جلوگیری از پولشویی و طرح های پولشویی پرداخته شود.