سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

آزاده محمودی کهنه رودپشت – مدیرگروه و عضو هیئت علمی و مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

مساجد درکشورهای اسلامی نمونه ای از هنر مقدسی هستند که وقتی به رازورمز آن پی میبریم شگفتی و هیجان به سراغمان می آید مساجد درهریک از کشورهای اسلامی با تیپولوژی خاص خود ساخته می شوند و یا ساخته شده اند با این حال مشترکات بینشی بسیاری درهمه آ«ها دیده می شود درتعریف مسجد می توان گفت که بنایی است برپا شده برمحوری نامرئی محوری که طراحی اصلی مسجد برمبنای آن است این محور نامرئی کعبه است کعبه به لحاظ جغرافیایی و معنوی در قلب اسلامی است محراب مساجد درجهت آن است و مسلمانان رو به آن نماز می گذارند از این رو دنیای اسلامی را م یتوان چرخ عظیمی فرض کرد که مکه کانون ان و پره های این چرخ همه مساجد سرتاسر جهان هستند شاید به خاطر همین موضوع است که درقلمرو اسلام همههنرها درخدمت مسجد بوده اند کعبه سهم مههمی درشعایر دینی دارد زیرا اهمیتی که کعبه برای هنراسلامی و بیش از هرچیز برای معمرای آن دارد برهمه روشن است نقش کعبه به عنوان مرکز عبادت مسلمان با این امر ارتباط دارد که آن مبین حلقه ارتباط اسلام و دین ابراهیمی و بنابراین اصل و منشا ادیان توحیدی است دراین مقاله به جایگاه کعبه در شکل گیری هنر اسلامی پرداخته و به رابطه آن با شکل گیری مساجد در تاریخ معماری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.