سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفیه باقری کودکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
تیمور آمار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدباسط قریشی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
عباس زارع چنیجانی – کارشناس ارشد مدیریت جهاد کشاورزی

چکیده:

یکی ازروشهای ارتقا بهره وری سطح زیرکشت کشت دوم است کشت دوم دراستان گیلان اصطلاحا به محصولاتی گفته میشود که دراراضی شالیزاری بعدازبرداشت برنج کشت و یا مورد بهره برداری قرارمیگیرد با اجرای کشت دوم کشاورزان درطول سال به طورمستمر اشتغال زداشته و با بهره برداری بهینه از زمین رشد اقتصادی خانوارهای روستایی را فراهم خواهند کرد مهمترین هدف این تحقیق بررسی استفاده بهینه ازشالیزارها درتمام طول سال بود که ازروش توصیفی تحلیلی استفاده گردید و روستاهای شهرستان شفت مورد مطالعه قرارگرفت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تک محصولی بودن درآمد کافی برای هزینه سالیانه خانوارروستایی را فراهم نمی کند خانوارهای روستایی اراضی کشت دوم را غالبا بصورت خانوادگی اداره می کنندو لازم است این نقش دربرنامه ریزی کلان بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه قرارگیرد.