سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
عبدالعظیم آجیلی – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

توسعه روزافزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و بروز تحولات سریع علوم تکنولوژی درجهان درحال بروز می باشد و کشاورزی نیز ازاین امر مستثنی نبوده استفاده ازفناوری هایی ازجمله ماهواره ها و کانالهای ارتباطی پیشرفته اطلاعات دقیق را درزمینه کشاورزی ازقبیل خصوصیات خاک ماشین های کشاورزی نهاده های مصرفی درکلیه مراحل کاشت داشت و برداشت از جمله کودهای شیمیای آفت کش ها و علف کشها و اطلاعات دقیقی حتی از مراحل قبل از کاشت دراختیار کشاورزان قرار میدهد و کشاورزی دقیق یک استراتژی مدیریتی است که راهی به سوی جمع آوری وبکارگیری اطلاعات است و باعث می شود نهاده ها بصورت بهینه بکاربرده می شودچنانچه مصرف یکنواخت این نهادها درسراسر مزرعه اقتصادی نبوده و اثرات سوء زیست محیطی را به همراه خود دارد پس کشاورزی دقیق درراستای کاهش مصرف نهاده هایی چون کودهای شیمیایی آفت کشها و علف کشها درکاهش آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی آبهای زیرزمینی آلودگی های خاک و درکل آب و هوا عمل می کند و می توان گفت هدف اساسی کشاورزی دقیق حفظ و توسعه پایدار کشاورزی ومنابع طبیعی می باشد.