سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر زارعی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
حمید گنجایش – کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کشاورزی به فعالیت عمده ای گفته می شود که مبتنی بر زراعت، باغداری، دامداری و امور وابسته به آن هاست. کشاورزی و فعالیت های جنبی آن محور اصلی و اساسی اقتصاد روستا و روستاییان در ایران محسوب می شود و نقش اصلی و حیاتی در فعالیت های توسعه روستایی دارد. برای رسیدن به توسعه روستایی توجه کردن به آن و ترقیدادن بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن لازم و ضروری است زیرا فعالیت اکثر روستانشینان کشاورزی بوده و از طریق آن امرار معاش میکنند. لذا با توسعه کشاورزی از طرق مختلف مثل ایجاد صنایع تبدیلی در کنار بخش کشاورزی، کمک به مدرنیزه کردن کشاورزی، استفاده از پتانسیل ها ی موجود در منطقه و غیره باعث افزایش اشتغال و کسب درآمد در روستا شده که هم از میزان مهاجرت کاسته و هم اینکه باعث توسعه روستایی و ملی خواهد شد. در این تحقیق بخش مرکزی شهرستان ممسنی که شامل پنج دهستان می باشد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. درتهیه تحقیق از روش کتابخانه ای -تحلیلی، میدانی استفاده شده و سعی بر آن شده که کشاورزی و نقشی که در توسعه بخش مرکزی شهرستان ممسنی دارد به اجمال تشریح شود و همچنین راهکارهای پیشنهادی در زمینه توسعه کشاورزی و نقشی که توسعه کشاورزی در توسعه روستا و جلوگیری از مهاجرت دارد، توضیح داده شود.