سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه مهدویان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

اهمیت توسعه کشاورزی و روستایی در توسعه ملی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. به رغم تلاش های زیاد در امر توسعه روستایی، ما همچنان شاهد مشکلات عدیدهای برای مردم روستایی و مهاجرت بی رویه آن ها به شهرها هستیم. به نظر می رسد که در ایران هنوز دست اندرکاران به یک جمع بندی روشن درباره مفهوم و فعالیت های توسعه روستایی دست نیافته اند. توسعه روستایی زمینهای برای بهبود شرایط زندگی مردم ساکن در روستاست؛ در ایران مانند سایر کشورهای جهان سوم به دنبال توجه یک سویه به شهر بیتوجهی به روستا مسائل متعددی بروز نموده است که اهم آن ها رکود کشاورزی، تخلیه روستاها و مهاجرت به شهرها، ایجادمشکلات اقتصادی و اجتماعی برای دولت ها… می باشد. هدف این مقاله بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی با روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بخش کشاورزی یکی از تواناترین بخش های اقتصادی کشور است که تامین کننده حدود یک سوم اشتغال، بیش از چهارپنجم نیازهای غذایی کشور، نیمی از صادرات غیر نفتی، نه دهم نیاز۴ میلیون خانوار / صنایع به محصولات کشاورزی و یک پنجم تولید ناخالص داخلی کشور است. تولیدات این بخش حاصل کار ۲ روستایی است. لذا توجه به این بخش و تلاش جهت کاهش مشکلات آن از جمله نکاتی است که مسئولان ومردم بایستی توجه لازم را داشته باشند