سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا هاشمی – هیئت علمی مرکز آموزش امام خمینی، کرج
سیدحسام الدین حسین زاده – گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:

امروزه یکی از بزرگترین چالش های روبروی جامعه بشری، مسئله امنیت و سلامت غذایی است. امنیت غذایی زمانی تامین می شود که سرانه سبدغذایی خانواده به صورت صحیح انتخاب شود، تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به سلولها و اندام های بدن برسد. از آن جایی که با افزایش جمعیتجهان نیاز به مواد غذایی بیشتر می شود و از سویی افزایش فرسایش و کاهش بازده خاک بر تولید محصولات کشاورزی تاثیر خواهد داشت، به طور حتم در آینده نزدیک تولید مواد غذایی در جهان با بحران مواجه خواهد شد، ازاین منظر کشاورزی ارگانیک روش مناسبی برای دستیابی به امنیت غذایی در جهان مطرح است. بدین منظور پژوهشی با هدف بررسی نقش کشاورزی ارگانیک بر امنیت غذایی ایران و مقایسه با بعضی کشورها اجرا شد. نتایج نشان میدهد در آینده رقابت بر سر کشت زمینهای زراعی، منابع آب و انرژی افزایش مییابد و با توجه به تغییرات آب و هوایی باید با منابع کمتر، غذای بیشتری برای مردم سرتاسر جهان تولید شود. کشاورزی ارگانیک یکی از روش های تولید غذای سالم است و تولید غذای کافی و سالم برای آحاد جامعه از اهداف بخش کشاورزی می باشد. تحقق امنیت غذایی و نیازهای کشاورزی ملزومات اکولوژیکی را میطلبد و در این راستا اگر نگاه جدی به کشاورزی ارگانیک، تولید مواد غذایی و تجارت آن در بازارهای جهانی نباشیم امنیت غذایی تحقق پیدا نمی کند. کشاورزی ارگانیک همچنین تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و کاربرد انرژی را محدود میکند و با استفاده از نیروی فراوان انسانی، امکانات مناسبی از جذب و اشتغال را به وجود می- آورد