مقاله نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئولیت
مقاله بقایای گیاهی
مقاله خاک های شالیزاری
مقاله ترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت آب در خاک های ترک دار شالیزاری، یک مساله مهم در کشت برنج است. به منظور بررسی اثر کاه و کلش برنج و زئولیت بر وضعیت فیزیکی خاک های ترک دار شالیزاری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ﻣوسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. در این مطالعه، فاکتور کاه و کلش در چهار سطح (صفر، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد)، فاکتور زئولیت در چهار سطح (صفر، ۸، ۱۶ و ۲۴ تن در هکتار)، هم چنین مراحل رطوبتی خاک در ۵ سطح مورد بررسی قرار گرفت. فاصله گرفتن خاک از جدار ظرف، عرض ترک های ایجاد شده، روزهای رسیدن به ترک با عرض معین، جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که افزودن سطوح بالای بقایای گیاهی سبب به ﺗاخیر انداختن بروز ترک با عرض معین می گردد، این در حالی است که افزودن زئولیت ﺗاثیر چشمگیری در به تاخیر انداختن ترک نداشت. هم چنین جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک دارای همبستگی بالایی (۰٫۹۰۴ تا ۰٫۹۶۶) بوده و با افزایش سطح مقطع ترک، جرم مخصوص ظاهری روند افزایشی داشت. در نهایت می توان نتیجه گرفت افزودن بقایای گیاهی به خاک، سبب از بین رفتن ترک های موجود و بازگشت سریع تر خاک به حالت اولیه می گردد.