سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادیا احمدی – کارشناس ارشد شیمی دریا ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – کرج

چکیده:

در جهان امروز آلودگی های گوناگون حق انسان برای داشتن غذای سالم را به خطر می اندازد وسلامت او را دستخوش آسیب می سازند. در این میان آلودگی های شیمیایی از بقیه خطرناک ترند و عوارض و ناهنجاری های ناشی آنها غالبا پنهان تدریجی و غیر محسوس است و خطرات زیادی برای انسان دارد لذا تهیه غذای سالم و عاری از هرگونه مواد شیمیایی باید در راس نهاد های درگیر در تولید غذا و محصولات کشاورزی قرار گیرد . مسئله باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است . این باقیمانده ها یکی از عوامل اصلی آسیب های سموم شیمیایی می باشد و بایستس قبل از مصرف فرآورده های غذایی میزان باقیمانده سم را در آنها اندازه گیری مرد تا در صورتی که مواد غذایی از نظر بهداشتی بی خطر تشخیص داده شدند برای مصرف مجاز شناخته شوند . اثراتناخواسته سموم تنها محدود به مسمومیتهای غذایی نمی شوند بلکه این ترکیبات قادر خواهند بود در دراز مدت باعث انواه سرطانها و اختلالات دیگر در انسان شوند. در این مقاله به اثرات منفی و زیان آور سموم و باقیمانده آنها بر محیط زیست و سلامت انسان – خطرات باقیمانده سموم شیمیایی در محصولات غذایی – لزوم کاهش مصرف سموم در کشاورزی – روشهای موثر در کاهش سموم – توصیه های اجرایی در خصوص کاهش مصرف سموم و افزایش ایمنی غذایی و برنامه هایی که در این راستا در کشورهای در حای توسعه قابل اجرا است و نقش موثری در افزایش ضریب ایمنی مواد غذایی دارند اشاره خواهد شد.