سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – دانشگاه بوعلی سینا همدان
یاسر دوستی –
رضا محمدی – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان
بهروز رفیعی –

چکیده:

وجود کانیهای رسی در ساختار سنگهای مارنی، مقاومت آنها را به مقدار زیادی کاهش میدهد، از این رو از این گروه ازکانیها به عنوان کانیهای مزاحم یاد میشود. در این پژوهش سعی شده است تا با شناسایی کانیهای تشکیل دهنده سنگهای مورد مطالعه به روش XRDو انجام آزمایشهای شاخص دوام وارفتگی بر روی نمونههای مارنی ، تاثیر حضور کانیهای رسی بر شاخص دوام وارفتگی آنها بررسی گردد. بررسی نتایج پس از انجام آزمایشها و مقایسه نتیجه آنها نشان میدهد که وجود کانی- های رسی به مقدار قابل توجهی در کاهش شاخص دوام وارفتگی سنگهای مارنی نقش دارد.