سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی امینی زاده – مدرس موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور
جواد امینی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

در این تحقیق سعی براین است که یک دید کلی از چالشهایی که ترمینالهای کانتینری بدلیل رویارویی با رشد روزافزون حمل کالای کانتینری با آن روبرو هستند ارایه شود ترمینالهای کانتینری که امروزه از آنها تحت عنوان بنادر کانتینری نام برده می شود درتلاشند با یافتن راه حلهای برای افزایش ظرفیت عملیاتی بدون درنظرگرفتن توسعهفیزیکی با بکارگیری و استفاده از نرم افزارها و تجهیزات پیشرفته امکانات خود را بانیازهای جاری و روند رو به رشد تجارت جهانی دریک محیط رقابتی در حال تغییر با آن مواجه هستند فراهم کندبراساس شواهدتجربی این مطالعه مسیری را که خطوط کشتیرانی و متصدیانترمینالها با امید اینکه بتوانند در بازار کاملا رقابتی حمل ونقل کانتینری به طور پویا عمل کنند در آن درحال حرکت باشند را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.